Speciálně pedagogické centrum je účelovým zařízením obecně prospěšné společnosti ZŠ a MŠ Schola Viva, Šumperk, Erbenova 16. Je zaměřené na diagnostikování vad řeči a specifických poruch učení, na terapie žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a vzdělávání dospělých.

Od září 2022 sídlí v nově zrekonstruovaných prostorách objektu E v areálu ZŠ a MŠ Schola Viva.

Rekonstrukce proběhla v letech 2018-2022. Projekt „Speciálně pedagogické centrum“ byl realizován v rámci Integrovaného regionálního operačního programu, spolufinancován Evropskou unií a s podporou města Šumperk.

Stavební rekonstrukce je navržena v nejvýhodnějším ekonomicko-provozním řešení. Objekt je zcela bezbariérový. Lokalita je výborně dostupná, klienti mohou využít nově vybudovaného veřejného parkoviště přímo naproti objektu. Je zde dostatek odborných pracoven, které jsou vybaveny na špičkové úrovni. Součástí SPC je snoezelen s unikátními relaxačními a multismyslovými prvky. To vše umožňuje maximální komfort a pohodlí při diagnostice a terapiích. SPC je vybaveno také novým prostorným přednáškovým sálem s kapacitou až 35 osob, jež je využíván pro vzdělávací programy v rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků i vzdělávání dospělých.