Aktuálně:

7. 11. 2023 (14.00 – 17.15) proběhne kurz Vytváření početní gramotnosti v předškolním a raně školním věku

Pro bližší informace volejte: kontaktní osoba Dagmar Ucekajová, mobil: 778 072 498.

Kurzy akreditované MŠMT

 • Další vzdělávání pedagogických pracovníků
  • Vytváření početní gramotnosti v předškolním a raně školním věku
  • Rozvoj řeči a prevence poruch řeči u dětí předškolního a školního věku
  • Charakteristika, orientační pedagogická diagnostika a reedukace specifických poruch učení
  • Uvedení do problematiky SPU a možnosti jejich reedukace
  • Osvojování dovedností čtení a psaní u dítěte s vadou řeči
  • Spolupráce učitele s asistentem pedagoga
  • Hlasová hygiena
  • Základní norma zdravotnických znalostí pro pedagogické pracovníky
  • Opakující kurz první pomoci pro pedagogy
 • Vzdělávání veřejnosti
  • Studium pro asistenty pedagoga
  • Studium pedagogiky k výkonu činnosti vychovatele
  • Studium pedagogiky pro pedagoga volného času, který vykonává komplexní přímou pedagogickou činnost

Neakreditované

 • workshopy
 • semináře
 • besedy

Podrobné informace k jednotlivým vzdělávacím programům

Další vzdělávaní pedagogických pracovníků

Vytváření početní gramotnosti v předškolním a raně školním věku

 • Hodinová dotace: 4 hod.
 • Cena: 1.000,-Kč
 • Určeno pro:
  • učitele MŠ, vyučující děti poslední rok před zahájením povinné školní docházky
  • učitele žáků 1. stupně ZŠ
  • asistenty pedagoga, kteří se podílejí na výuce žáků 1. st. ZŠ

Rozvoj řeči a prevence poruch řeči u dětí předškolního a školního věku

 • Hodinová dotace: 40 hod.
 • Cena: 4.000,-Kč
 • Určeno pro:
  • učitele MŠ, ZŠ
  • asistenty pedagoga

Charakteristika, orientační pedagogická diagnostika a reedukace specifických poruch učení

 • Hodinová dotace: 40 hod.
 • Cena: 4.000,-Kč
 • Určeno pro:
  • učitele MŠ, ZŠ, SŠ

Uvedení do problematiky SPU a možnosti jejich reedukace

 • Hodinová dotace: 4 hod.
 • Cena: 800,-Kč
 • Určeno pro:
  • asistenty pedagoga

Osvojování dovedností čtení a psaní u dítěte s vadou řeči

 • Hodinová dotace: 8 hod. (2 dny po 4 hod.)
 • Cena: 1.500,-Kč
 • Určeno pro:
  • učitele 0. roč a 1.st. ZŠ

Spolupráce učitele s asistentem pedagoga

 • Hodinová dotace: 8 hod. (2 dny po 4 hod.)
 • Cena: 1.500,-Kč
 • Určeno pro:
  • učitele MŠ, ZŠ, SŠ a SOU
  • ředitele škol a školských zařízení
  • speciální pedagogy
  • asistenty pedagoga

Hlasová hygiena

 • Hodinová dotace: 22 hod.
 • Cena: 2.900,-Kč
 • Určeno pro:
  • všechny pedagogické pracovníky

Základní norma zdravotnických znalostí pro pedagogické pracovníky

 • Hodinová dotace: 20 hod.
 • Cena: 1.200,-Kč
 • Určeno pro:
  • všechny pedagogické pracovníky

Opakující kurz první pomoci pro pedagogy

 • Hodinová dotace: 4 hod.
 • Cena: 600,-Kč
 • Určeno pro:
  • všechny pedagogické pracovníky

Vzdělávání veřejnosti

Studium pro asistenty pedagoga

 • Délka studia: 140 hod.
 • Cena: 7.500,- Kč
 • Podmínka: ukončené základní vzdělání a věk 18 let

Studium pedagogiky k výkonu činnosti vychovatele

 • Délka studia: 80 hod.
 • Cena: 8.000,- Kč
 • Podmínka: absolvent VOŠ nebo VŠ

Studium pedagogiky pro pedagoga volného času, který vykonává komplexní přímou pedagogickou činnost

 • Délka studia: 120 hod.
 • Cena: 10.000,- Kč
 • Podmínka: maturita

Přihláška Kurz Studium pro asistenty pedagoga – kliknutím stáhnete formulář k vyplnění

Závazná přihláška do kurzů – kliknutím stáhnete formulář k vyplnění

Kontaktní osoba: Dagmar Ucekajová

Manažer vzdělávání dospělých

mobil: 778 072 498

e-mail: spc@schola-viva.cz

ucekajova@schola-viva.cz