Zajišťujeme:

    metodické vedení logopedických asistentů
    semináře pro logopedické asistenty
    přednášky o výukových obtížích a školní zralosti
    poradenství při volbě povolání či dalšího studia pro žáky 9.roč. ZŠ (říjen-leden)
    stimulační program zaměřený na rozvoj řeči, zrakového, sluchového vnímání a grafomotoriky pro děti předškolního věku
    stimulační programy pro školáky s obtížemi v učení i chování, poruchou pozornosti a hyperaktivitou