Poskytujeme:

    péči o děti s vadami řeči a se specifickými poruchami učení
    diagnostiku školní zralosti a poradenství pro děti předškolního věku
    poradenství rodinám, školským a zdravotnickým zařízením
    poradenství a diagnostiku mládeži i dospělým se zaměřením na specifické problémy v jazykové oblasti (dyslexie)
    služby pro potřeby kmenové ZŠ Schola Viva, ale také pro ostatní školy nejen šumperského regionu
    terapie: muzikoterapie, biblioterapie, ergoterapie, podpůrné psychoterapeutické relaxace individuální i skupinové a terapeutické zdravotní cvičení