Na co se nás nejčastěji ptáte:

   

Můžeme se objednat, i když nebydlíme v Šumperku nebo v Zábřehu?

ANO, můžete. Do péče našeho SPC jsou zahrnuti klienti z celého Olomouckého kraje i z jiných oblastí.

    Jaká je běžná objednací lhůta?
Běžná objednací lhůta je do 14 dnů, je-li na základě žádosti rodičů dostačující péče jen jednoho odborníka SPC. Je-li však nutná péče psychologa a speciálního pedagoga, snažíme se najít společný termín obou odborných pracovníků tak, aby rodiče se svým dítětem nemuseli vážit cestu k prvnímu diagnostickému vyšetření dvakrát. Další termíny konzultací již domlouváme společně s rodiči v poradně v závislosti našeho SPC na problému, který se společně snažíme řešit.
    Mohu se přijít poradit bez objednání?
Se svým problémem se můžete na naše odborné pracovníky obrátit i bez předchozího objednání. Po telefonické dohodě, v případě nutnosti, jsme schopni Vám zajistit první kontakt-konzultaci v SPC-ještě týž den.
    Jak se mám připravit na první návštěvu v SPC?
Přicházíte-li do SPC se svým dítětem poprvé, pak cestou k nám zavzpomínejte, jaké bylo těhotenství, porod, raný vývoj Vašeho dítěte (kdy začalo mluvit, sedět, chodit), jak se adaptovalo na jesle, MŠ, ZŠ, jaké prodělalo nemoci, operace, úrazy, jaké je jeho postavení mezi vrstevníky-kamarády, co ho baví, jaké má záliby, co ho nebaví, jaké má zvláštnosti, v čem je výjimečné, co se mu daří, v čem je dobré-vynikající. Všechny tyto informace jsou pro nás důležité.
    Co si máme s sebou přinést?
Přicházíte-li k nám s tím, že Vaše dítě má problémy se zvládáním učiva (čtení, psaní, matematika, cizí jazyky), vezměte s sebou učebnice, ze kterých se Vaše dítě právě učí, a sešity jak školní, tak domácí.
    Jak dlouho trvá vyšetření?
Délka vyšetření v SPC je závislá na problému, se kterým se na nás obracíte. Jde-li o výukové problémy, nesoustředěnost apod., strávíte při prvním diagnostickém vyšetření v SPC 3-4 hodiny. Asi se Vám zdá tato doba příliš dlouhá, ale pro komplexní pedagogicko-psychologické vyšetření je nutná.
    Mohou být rodiče přítomni vyšetření svého dítěte?
V zásadě mohou být rodiče vyšetření přítomni. Ve standardní situaci vyšetření probíhá bez přítomnosti rodičů.
    Je nutná účast obou rodičů? Můžeme s dítětem poslat např. babičku nebo staršího sourozence?
Přítomnost obou rodičů je výhodou, není však při první návštěvě v SPC nezbytně nutná. V krajním případě je možný zástup rodičů např. prarodiči, ale je nutné, aby byli informováni o problému a o stavu dítěte a musí mít souhlas zákonného zástupce.
    Jsou skutečnosti získané vyšetřením opravdu důvěrné?
Informace, které nám o Vás a o svém dítěti sdělíte, jsou důvěrné.
    Dozví se ve škole, že máme problémy?
Po ukončení základního vyšetření, zmapování problému a stanovení strategie řešení se s Vámi domlouváme na dalších krocích a opatřeních. Je-li výhodné, abychom spolupracovali i s pedagogickými pracovníky školy, kterou Vaše dítě navštěvuje, domlouváme se s Vámi, zda souhlasíte s tímto opatřením. Písemná zpráva, závěry vyšetření a doporučení vhodná pro další zdravý vývoj dítěte jsou se souhlasem rodičů adresovány škole a lékaři. Pokud rodič žádá od SPC písemné vyjádření, obdrží jej také.
    Mohu změnit SPC, poradnu?
Stejně jako se mohou na naše SPC obrátit klienti i mimo spádovou oblast, máte i Vy právo obrátit se na jiné poradenské zařízení.