O nás

    Zabezpečuje komplexní speciálně pedagogickou a psychologickou diagnostiku, reedukační a terapeutickou činnost především pro děti s vadou řeči a specifickými poruchami učení a chování.
    Jsme kolektivem speciálních pedagogů s logopedickou, psychopedickou, surdopedickou, somatopedickou a etopedickou odborností, psychologů a sociálních pracovníků.
    Spolupracujeme s kolegy z jiných speciálně pedagogických center nebo pedagogicko-psychologických poraden, s odborníky ve zdravotnictví a s dalšími institucemi, jež pečují o děti a rodinu.
    Našimi nejbližšími smluvními partnery a spolupracovníky jsou odborníci ordinace klinické psychologie PhDr. Svatopluka Morávka.
    Nezbytnými partnery jsou rodiče dětí se specifickými vzdělávacími potřebami a pedagogové těchto dětí, jak ze Schola Viva, tak i z ostatních tzv. venkovních škol.
    Jsme otevřeni všem nabídkám ke spolupráci.
    Speciálně pedagogické centrum sídlí od března 2007 v nově rekonstruované budově opět na Erbenově ulici 16 v Šumperku.
    Po stavební adaptaci původních prostor v budově Scholy Viva se SPC vrátilo do nově zařízených pracoven. Jsou to odborné pracovny psychologů, speciálních pedagogů, sociálních pracovnic, dále pracovny pro logopedii žáků MŠ a ZŠ Scholy Viva i pro tzv. venkovní klientelu (včetně logo u dětí s těžkou vadou sluchu). Jiné vybavení je v místnostech pro intenzivní nápravnou péči u dětí s dyslexií, dysortografií a dalším dysfunkcemi, pro ergoterapii, pro podpůrné psychoterapeutické relaxace individuální i skupinové, pro hry k rozvoji sociálního cítění (rozvoj emoční inteligence). Další místnosti slouží k terapeutickým zdravotním cvičením a pro biblioterapii.
    Součástí komplexu je keramická dílna, hudební sál pro muzikoterapii a přednáškový sál vybavený moderní ICT - informační technikou - využívaný mimo jiné pro rekvalifikační kurz Asistent pedagoga.
    Stavební rekonstrukce a moderní vybavení odborných pracoven nábytkem, ICT a pomůckami pro odbornou práci vznikla na základě projektu Centrum sociálních služeb. Projekt je finančně zajištěn Evropskou unií, Krajským úřadem Olomouc a Ministerstvem práce a sociálních věcí - SROP: Společný regionální operační program.