Novinky:

   

Informace z SPC v době mimořádné situace
Vzhledem k mimořádné situaci budeme požadavky našich klientů řešit bezkontaktně (telefon, PC, pošta), a to takto:
Školní zralost, tj. odklad školní docházky, žádost o předčasný nástup do 1. tř. ZŠ
Do SPC je třeba doručit:
1. Žádost zákonného zástupce (dále ZZ) k SPC, konkretizovat požadavek (realizuje ZZ sám nebo s pomocí školy).
2. Podrobně vyplněný Dotazník MŠ + navíc podrobné vyjádření učitele k požadavku ZZ.
3. Vyjádření dalších odborníků, kteří mají dítě v péči (logoped, pediatr, psychiatr…), realizuje ZZ sám nebo s pomocí školy.
SPC dokumentaci posoudí. V případě jednoznačnosti, vystavíme dokumentaci a zašleme ZZ. Pouze nejasné případy budeme ještě konzultovat dle potřeby se školou nebo se ZZ. V případech, kdy vyšetření v SPC bude nutné, musíme vyčkat na znovu otevření pracoviště našeho SPC.
Doporučení podpůrných opatření, jejichž lhůta končí do 31.8.2020
Do SPC je třeba doručit:
1. Školní dotazník vyplněný velmi podrobně s důrazem na doporučení školy, zda v nastavených opatřeních pokračovat, včetně asistenta pedagoga, pokud byl námi doporučen a školou je realizován.
2. Souhlas ZZ s pokračováním Doporučení… .
SPC dokumentaci posoudí. V případě jednoznačnosti, vystavíme dokumentaci a zašleme škole i ZZ. Pouze nejasné případy budeme ještě konzultovat dle potřeby se školou nebo se ZZ. V případech, kdy vyšetření v SPC bude nutné, musíme vyčkat na znovu otevření pracoviště našeho SPC.
Přijímání nových žádostí
1. Pouze bezkontaktní cestou.
2. Doložit všechny centrem běžně vyžadované dokumenty (ŠD, Souhlas ZZ, další odborníci…).
3. Termín vyřizování žádostí bude záviset na vývoji mimořádné situace.

Děkujeme za spolupráci a přejeme hodně zdraví.
V Šumperku 1.4.2020 PaedDr. Marcela Iliadisová, ředitelka SPC

   

Speciálně pedagogické centrum při ZŠ s MŠ Schola Viva, o.p.s., Erbenova 16, Šumperk přijme:

 

Psychologa na pracovní úvazek 0,5. Podmínkou je odborná kvalifikace získaná VŠ vzděláním magisterské jednooborové psychologie. Práce v menším, podporujícím, kreativním týmu, pozice je vhodná i pro absolventy. Nástup možný ihned, případně dle dohody. Zájemci mohou poslat svůj životopis na adresu: hradilova@schola-viva.cz .
Pro více informací: 739 025 609.

 

Logopeda nebo Speciálního pedagoga se státní zkouškou z logopedie na pracovní úvazek 1,0. Podmínkou je odborná kvalifikace získaná VŠ vzděláním v příslušném magisterském studijním programu. Náplní práce je speciálně pedagogická a logopedická diagnostika a intervence. Práce v menším, podporujícím, kreativním týmu, pozice je vhodná i pro absolventy. Nástup možný ihned, případně dle dohody. Zájemci mohou poslat svůj životopis na adresu: hradilova@schola-viva.cz .
Pro více informací: 739 025 609.

   

Formulář přihlášky na všechny vzdělávací programy najdete ve fialové pastelce "Nabízíme" hned nahoře. Stačí stáhnout, vyplnit nebo vytisknout, vyplnit, naskenovat a odeslat elektronicky bez podpisu na spc@schola-viva.cz

    Oznámení!   Pobočka centra v prostorách Zábřeha k 30. 6. 2010 skončila a přestěhovala se na své kmenové pracoviště Šumperk, kde se všem klientům budeme nadále věnovat.
Rodiče se však mohou rozhodnout a využívat stejných školských poradenských služeb v Pedagogicko psychologické poradně, pracoviště Zábřeh, Sušilova 40.
     V dětské populaci pozorujeme  stále vzrůstající trend alergických onemocnění a astmatu. I přes významné zlepšení zdravotního stavu po zavedení moderních preventivních léků a opatření  do praxe, díky nimž dochází ke stabilizaci onemocnění, se mohou objevit velmi vážné, až život ohrožující situace. Vzhledem k tomu, že většina alergických onemocnění začíná právě v dětství, je vysoce pravděpodobné, že  zhoršení stavu nebo závažné reakce mohou nastávat i ve škole. Po provedených sondážích je jasné, že školy a školská pracoviště na takové situace dnes nejsou připraveny. Proto vznikl  předkládaný projekt, který  nabízí odborné a metodické postupy k řešení této problematiky:

Celorepublikový projekt
metodický seminář pro učitele mateřských,
základních a středních škol
Akreditace MŠMT Č.j. 26 186/2012-25-442
4. rok celorepublikového projektu
pod záštitou Kanceláře WHO v ČR

Cílem   projektu    je

*       zvýšit kompetence pedagogických pracovníků mateřských, základních ,  středních škol a školských zařízení v problematice alergických onemocnění,

*       naučit pedagogy řešit život ohrožující situace související s alergií a astmatem, které se vyskytnou ve škole a ve školském zařízení,

 *      zacvičit  pedagogy v poskytnutí  první  pomoci dítěti při astmatickém záchvatu, celkové alergické reakci (anafylaxi) po bodnutí hmyzem a požití potravin.

 Pracovníci našeho  SPC  Šumperk, Erbenova 16  se dne  22. 2. 2013 zúčastnili uvedeného semináře a získali pro své pracoviště následující Certifikát

„ Škola přátelská dětem s alergií a astmatem “