Nabízíme vzdělávací programy, které jsou akreditovány MŠMT:

   

Přihláška do kurzů zde - zavazná přihláška.docx

   

Kurz Studium pro asistenty pedagoga

Úspěšný absolvent získá kvalifikaci k výkonu činnosti asistenta pedagoga a obdrží osvědčení s celostátní platností.
Tento vzdělávací program je akreditový MŠMT. Rozsah kurzu je 140 hodin, obsahuje část teoretickou i praktickou.
Přednášky jsou zaměřeny na oblast psychologie, pedagogiky, speciální pedagogiky a základů zdravotnických znalostí.
Přijímáme přihlášky. Cena: 5.800,-Kč.

   

Kurz Osvojování dovedností čtení a psaní u dítěte s vadou řeči

- akreditováno MŠMT, účastníci obdrží osvědčení, určeno pro učitele MŠ a 1. st. ZŠ., rozsah 8 hodin, cena: 800,- Kč. Přijímáme přihlášky.

   

Kurz Uvedení do problematiky SPU a možnosti jejich nápravy

- akreditováno MŠMT, účastníci obdrží osvědčení, určeno pro asistenty pedagoga rozsah 4 hodiny, cena: 550,- Kč. Přijímáme přihlášky.

   

Kurz Spolupráce učitele s asistentem pedagoga

- akreditováno MŠMT, účastníci obdrží osvědčení, určeno pro učitele, asistenty pedagoga, ředitele škol, rozsah 8 hodin, cena: 800,- Kč. Přijímáme přihlášky.

   

Kurz Rozvoj řeči a prevence poruch řeči u dětí předškolního a školního věku

-  určen pro pedagogické pracovníky, akreditován MŠMT, účastníci obdrží osvědčení opravňující k práci logopedický preventista, rozsah 40 hodin, cena 2. 400,-Kč.
Přijímáme přihlášky.

   

Kurz Charakteristika, diagnostika, náprava specifických poruch učení

- je určen pro učitele se zájmem o reedukaci dyslexie, dysortografie a dalších dys - poruch učení, akreditován MŠMT, účastníci obdrží osvědčení opravňující k práci k odborné péči o děti s SPU, rozsah 40 hodin, cena 2.400,-Kč
Přijímáme přihlášky.

   

Kurz Základní norma zdravotnických znalostí pro pedagogické pracovníky

- akreditováno MŠMT, účastníci obdrží osvědčení, určeno pro všechny pedagogické pracovníky, rozsah 20 hodin, cena: 1.120,- Kč.. Přijímáme přihlášky.

   

Kurz Hlasová hygiena

- akreditováno MŠMT, účastníci obdrží osvědčení, určeno pro všechny pedagogy, rozsah 22 hodin, cena: 2900,- Kč, přednáší logoped, psycholog, foniatr, herec, zpěvák. Přijímáme přihlášky.

   

Kurz Vytváření početní gramotnosti v předškolním a raně školním věku

- akreditováno MŠMT, účastníci obdrží osvědčení, určeno pro učitele MŠ a 1. st. ZŠ., rozsah 4 hodin, cena: 650,- Kč, přednáší Mgr. Ivana Skalková. Přijímáme přihlášky.

   

 Kurz Podpora přirozeného rozvoje řeči dětí - primární logopedická prevence

-  určen pro učitele MŠ a 0. ročníků ZŠ, akreditován MŠMT, účastníci obdrží osvědčení opravňující k práci logopedický asistent, rozsah 64 hodin, cena 4. 000,-Kč
Přijímáme přihlášky.

   

Opakující kurz první pomoci pro pedagogy

- akreditováno MŠMT, účastníci obdrží osvědčení, určeno pro všechny pedagogické pracovníky, rozsah 4 hodiny, cena: 400,- Kč.. Přijímáme přihlášky.