Nabízíme vzdělávací programy, které jsou akreditovány MŠMT:

   

Přihláška do kurzů zde - zavazna prihlaska.docx

   

Kurz Asistent pedagoga

Úspěšný absolvent získá kvalifikaci k výkonu činnosti asistenta pedagoga a obdrží osvědčení s celostátní platností.
Tento vzdělávací program je akreditový MŠMT. Rozsah kurzu je 140 hodin, obsahuje část teoretickou i praktickou.
Přednášky jsou zaměřeny na oblast psychologie, pedagogiky, speciální pedagogiky a základů zdravotnických znalostí.
Přijímáme přihlášky. Cena: 5.580,-Kč.

 

   

Kurz Rozvoj řeči a prevence poruch řeči u dětí předškolního a školního věku

-  určen pro pedagogické pracovníky, akreditován MŠMT, účastníci obdrží osvědčení opravňující k práci logopedický preventista, rozsah 40 hodin, cena 2. 400,-Kč.
Přijímáme přihlášky.

   

Kurz Charakteristika, diagnostika, náprava specifických poruch učení

- je určen pro učitele se zájmem o reedukaci dyslexie, dysortografie a dalších dys - poruch učení, akreditován MŠMT, účastníci obdrží osvědčení opravňující k práci k odborné péči o děti s SPU, rozsah 40 hodin, cena 2.400,-Kč
Přijímáme přihlášky.

 

   

Kurz Metoda dobrého startu

je akreditován MŠMT, je určena pro pedagogické pracovníky MŠ, 1. stupně ZŠ, DD, volnočasových aktivit, asistenty pedagoga, účastníci obdrží osvědčení opravńující k práci s MDS. Doba trvání kurzu 8 hodin. Cena: 1.600,-Kč (zahrnuje kurzovné + 1 komplet prac. listů pro práci při výcviku + celý základní soubor včetně CD). Přednáší PaedDr. Jana Swierkoszová, Ostravská fakulta. Přijímáme přihlášky.

   

Kurz Základní norma zdravotnických zanlostí pro pedagogické pracovníky

- akreditováno MŠMT, účastníci obdrží osvědčení, určeno pro všechny pedagogické pracovníky, rozsah 20 hodin, cena: 1.120,- Kč.. Přijímáme přihlášky.

   

Kurz Hlasová hygiena

- akreditováno MŠMT, účastníci obdrží osvědčení, určeno pro všechny pedagogy, rozsah 22 hodin, cena: 1500,- Kč, přednáší logoped, psycholog, foniatr, herec, zpěvák. Přijímáme přihlášky.

 

   

Kurz Matematika plná činností

- akreditováno MŠMT, účastníci obdrží osvědčení, určeno pro učitele MŠ a 1. st. ZŠ., rozsah 4 hodin, cena: 650,- Kč, přednáší Mgr. Ivana Skalková. Přijímáme přihlášky.

   

 Kurz Podpora přirozeného rozvoje řeči dětí - primární logopedická prevence

-  určen pro učitele MŠ a 0. ročníků ZŠ, akreditován MŠMT, účastníci obdrží osvědčení opravňující k práci logopedický asistent, rozsah 64 hodin, cena 4. 000,-Kč
Přijímáme přihlášky.

   

Opakující kurz první pomoci pro pedagogy

- akreditováno MŠMT, účastníci obdrží osvědčení, určeno pro všechny pedagogické pracovníky, rozsah 4 hodiny, cena: 400,- Kč.. Přijímáme přihlášky.