Kontakt na nás?

Speciálně pedagogickké centrum při Základní škole pro žáky se specifickými poruchami učení a Mateřské škole logopedické
SCHOLA VIVA, o.p.s., Erbenova 16, 787 01 Šumperk

  tel.:      583 22 23 24
  mob.:     734 60 24 79
  e-mail:  spc@schola-viva.cz
  datová schránka:   23qqihx
  www:   http://www.spc-sumperk.cz; http://www.schola-viva.cz

Organizace je zapsána v rejstříku obecně prospěšných společností u Krajského soudu v Ostravě, oddíl O, vložka 46

Ředitelka SPC - PaedDr. Marcela Iliadisová

  mobil:  732 910 634
  e-mail: iliadisova@schola-viva.cz

Pracovníci :

PaedDr. Marcela IliadisováŘeditelka
iliadisova@schola-viva.cz
Mgr. et Mgr. Zdeňka BalgováSpec. pedagog, psycholog
balgova@schola-viva.cz
Mgr. Bohdana ŠilarováPsycholog
silarova@schola-viva.cz
Mgr. Bc. Zuzana PurováPsycholog
purova@schola-viva.cz
PaedDr. Bohdana HradilováSpec. pedagog, logoped
hradilova@schola-viva.cz
739 025 609
Mgr. Jiřina PavlůSpeciální pedagog
pavlu@schola-viva.cz
Dagmar UcekajováSociální pracovnice
ucekajova@schola-viva.cz
spc@schola-viva.cz
778 072 498
kurzy a vzdělávání
Mgr. Bc. Miluše JílkováSpeciální pedagog, logoped
jilkova@schola-viva.cz
Tereza HonsováSociální pracovnice
spc2@schola-viva.cz
734 602 479Kde nás najdete?

Speciálně Pedagogické Centrum Šumperk, Erbenova 16

Mapa vznikly s podporou OK DESIGN, s.r.o., Olomouc