Kontakt na nás?

Speciálně pedagogickké centrum při Základní škole pro žáky se specifickými poruchami učení a Mateřské škole logopedické
SCHOLA VIVA, o.p.s., Erbenova 16, 787 01 Šumperk

  tel.:      583 22 23 24
  mob.:     734 60 24 79
  e-mail:  spc@schola-viva.cz
  datová schránka:   23qqihx
  www:   http://www.spc-sumperk.cz; http://www.schola-viva.cz

Organizace je zapsána v rejstříku obecně prospěšných společností u Krajského soudu v Ostravě, oddíl O, vložka 46

Ředitelka SPC - PaedDr. Marcela Iliadisová

  mobil:  732 910 634
  e-mail: iliadisova@schola-viva.cz

Pracovníci :

PaedDr. Marcela IliadisováŘeditelka
iliadisova@schola-viva.cz
732 910 634
PaedDr. Bohdana HradilováZástupce ředitelky, Spec. pedagog, logoped
hradilova@schola-viva.cz
739 025 609
Mgr. Bc. Miluše JílkováSpeciální pedagog, logoped
jilkova@schola-viva.cz
601 054 671
Mgr. Bc. Zuzana PurováPsycholog
purova@schola-viva.cz
Mgr. Bohdana ŠilarováPsycholog
silarova@schola-viva.cz
Bc. Tereza HonsováSociální pracovnice
spc2@schola-viva.cz
734 602 479
Dagmar UcekajováSociální pracovnice
spc@schola-viva.cz

ucekajova@schola-viva.cz
778 072 498
kurzy a vzdělávání


Prázdninová pracovní doba pro veřejnost:

  1.7.-2.7.      7.00 – 15.00

  7.7.-9.7.      dovolená

  12.7.-15.7.   8.00 – 14.00

  16.7-30.7.    dovolená

  1.8-24.8.      dovolená
Pracovní doba pro veřejnost:

  Pondělí  7.00 – 16.30

  Úterý     7.00 – 15.00

  Středa   7.00 – 16.00

  Čtvrtek  7.00 – 16.00

  Pátek     7.00 – 14.00


Kde nás najdete?

Speciálně Pedagogické Centrum Šumperk, Erbenova 16

Mapa vznikly s podporou OK DESIGN, s.r.o., Olomouc